Rotarbete

När du får hjälp av ett företag för att reparera, underhålla eller bygga om ditt hem kan du få pengar tillbaka från skatten. Det kallas rotavdrag. Du kan också få pengar tillbaka för vissa hushållstjänster, som att flytta eller reparera elektronik. Men du kan inte få pengar tillbaka för material eller andra kostnader som resor.

Rotavdraget och pengarna för hushållstjänster kan räknas ihop och som mest få tillbaka 75 000 kronor per person och år.
Men rotavdraget i sig kan inte vara mer än 50 000 kronor per år. Om du kan få pengar tillbaka beror på hur mycket skatt du har betalat under året och om du har andra avdrag, till exempel för miljövänlig teknik. Du kan göra en preliminär beräkning av hur mycket du kan få tillbaka genom att använda "Räkna ut din skatt".

Klicka här för att läsa mer om ROT-avdraget hos Skatteverket